REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE www.skarbymurano.pl

Słowniczek:

- Wydawca:

Skarby Murano Edyta Dobrzańska Iwona Budkiewicz Spółka Cywilna

Ul. Lubińska 5/3

53-623 Wrocław

NIP: 8943113549

REGON: 368207629

- Karta Podarunkowa – bon towarowy o określonej wartości uprawniający do zakupu towaru w sklepie internetowym pod adresem: www.skarbymurano.pl

- Nabywca – osoba, firma lub instytucja, która nabywa Kartę Podarunkową od sklepu Skarby Murano w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości karty.

- Użytkownik – osoba dokonująca zapłaty przy pomocy Karty Podarunkowej.

- Wartość do wykorzystania – kwota znajdująca się na karcie podarunkowej.

Warunki ogólne

Karta Podarunkowa sklepu Skarby Murano może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym Skarby Murano.

Karta Podarunkowa sklepu Skarby Murano nie podlega zwrotowi, nie można jej wymienić na środki pieniężne.

Karta Podarunkowa sklepu Skarby Murano ma termin ważności 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu.

Sklep Skarby Murano nie ponosi odpowiedzialności za utratę karty zarówno w stosunku do nabywcy jak i użytkownika Karty Podarunkowej.

Karty Podarunkowej sklepu Skarby Murano nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.

Szczegółowe warunki dotyczące Karty Podarunkowej:

Karta Podarunkowa sklepu Skarby Murano występuje w nominałach: 50PLN, 100PLN,

150PLN, 200PLN, 250PLN.

Zakup Karty Podarunkowej odbywa się na takich samych zasadach , jak zakup towaru w sklepie internetowym Skarby Murano.

Karta Podarunkowa sklepu Skarby Murano staje się aktywna w momencie zakupienia jej przez nabywcę w sklepie, który znajduje się pod adresem www.skarbymurano.pl

Karta podarunkowa sklepu Skarby Murano jest ważna przez 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa staje się nieważna i zarówno nabywca jaki użytkownik nie mają podstaw rościć sobie prawa do zwrotu należności.

Kartę Podarunkową należy zrealizować jednorazowo (w całości). W przypadku dokonania zakupów na kwotę mniejszą, niż wartość Karty sklep Skarby Murano nie zwraca reszty w gotówce. W przypadku dokonania zakupów na kwotę większą niż wartość Karty, klient jest zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z wartości zamówienia a wartością Karty Podarunkowej.

Nabywca/ Użytkownik przy jednym zakupie towaru może wykorzystać kilka Kart Podarunkowych sumując ich wartość.

Posiadaczowi Karty Podarunkowej przysługuje prawo reklamacji i zwrotu zakupionego towaru zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku zwrotu towaru zakupionego na podstawie Karty Podarunkowej klient otrzyma równowartość kwoty na Karcie Podarunkowej do wykorzystania zgodnie z naszym regulaminem w terminie 6 miesięcy od daty zakupu.

W przypadku reklamacji należy postępować zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie sklepu www.skarbymurano.pl znajdującą się w stopce, w zakładce: Reklamacje/Zwroty.

Karta Podarunkowa Skarby Murano nie wymaga aktywacji.

Dokonując zakupu należy wprowadzić jednorazowy kod podany na Karcie Podarunkowej.

Instrukcja zapłaty przy użyciu Karty Podarunkowej:

- na Karcie Podarunkowej, pod wartością jest umieszczony unikatowy, jednorazowy kod

- kod należy wpisać do zamówienia w miejscu: „Czy masz kod rabatowy?”

- wartość zamówienia zostanie automatycznie pomniejszona o wartość Karty Podarunkowej

Postanowienia końcowe:

Karta Podarunkowa jest formą bonu towarowego.

Nabywca/Użytkownik w momencie otrzymania Karty Podarunkowej ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować Regulamin Karty Podarunkowej.

Regulamin Karty Podarunkowej znajduje się do wglądu na stronie sklepu www.skarbymurano.pl w stopce w Strefie Klienta

Sklep Skarby Murano zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie dotyczącym Kart Podarunkowych oferowanych w sklepie.

Wprowadzone zmiany Regulaminu nie dotyczą klientów, którzy dokonali zakupu Karty Podarunkowej przed datą wprowadzenia zmian.